Vinterstemning på Granum

I 2013 tok vi over gården vi bor på. Granum gård ligger i Fluberg i Søndre Land kommune, 400 moh og med flott utsikt mot Randsfjorden.Denne gården har vært i min manns familie fra 1804. Her finnes gravrøyser og rydningsrøyser fra eldre  jernalder og det har antagelig bodd folk her fra rundt år 500 e.Kr. Gården har en rik historie. På 18oo tallet var det lennsmannsgård, skysstasjon og landhandel her. I 1930 brant hovehuset og minmanns besteforeldre bygde da et pensjonat på branntomta. Dette ble drevet som pensjonat til 1975 og de hadde 117 gjester på det meste. Pga sin enestående utsikt ble stedet okkupert av tyskerne under 2. verdenskrig (1940-1945) som bygde en bunkers med et flyobservasjonstårn her.Det bodde også evakuerte fra finnmark her under krigen.
Vi prøver nå å rydde og restaurere stedet og ønsker at dette kan bli til glede for mange.Vi har bl.a. mottatt midler fra Kulturminnefondet til restaureringen. Vi lager nå nytt inngangsparti med handicapinngang til pensjonatet og videre blir det handicaptoalett og nytt kjøkken i begynnelsen av 2017. Målet er å få pensjonatet i funksjon for overnatting, kurs og selskaper mm fra sommeren 2017.

Kårbygningen/gamlestua fra begynnelsen av 1800 tallet er nå restaurert og 1. søndag i advent 2016 var det åpning av salgsutstillingen "Englar i desember" her og Kafe Blåveisen har flyttet hit. Her har vi kafe i advent hver søndag kl. 13.00-17.00 og torsdag kl. 17.00-20.00. Ellers kan den leies ut til festlige anledninger og arrangement.

I bolighuset vårt har vi godkjent kjøkken av Mattilsynet og arrangerer julebord og tar imot grupper for servering. Den som vil kan få Granum Gårds unike historie på kjøpet.

En gammel rideveg og den gamle hovedvegen til Gjøvik går gjennom tunet vårt. Denne veien er nå ryddet og merket som en tursti som danner en rundtur på 25 km.