Merket tursti gjennom tunet vårt.

I gamle fotspor langs Ridevegen og den gamle Gjøvikvegen i Søndre Land.

En unik og eldgammel ferdselsåre er nyryddet og merket for allmenn ferdsel via støtte fra Turskiltprosjektet. Her vandrer du gjennom noe av den eldste bosetningen i Søndre Land og du finner mange kulturminner langs stien bl. a husmannsplasser og graver og rydningsrøyser helt fra bronsealderen. Selve stien er også et kulturminne da en på deler av veien fortsatt ser spor av den gamle hulveien. Den eldste beskrivelsen av veien er fra 1594, men de gamle ridevegene kan være mye eldre enn dette.  Den gamle Gjøvikvegen var hovedveg mot Gjøvik fram til rundt 1860.

Hele rundturen er 15.5 km lang, men du kan fint gå deler av stien. Naturlig startpunkt er ved hoved-infotavlene ved Landåsbygda sag, Bergegarda Grendehus og Fluberg kirke. Det er også mulighet for parkering ved Granum gård. Turen fra Landåsbygda sag (505 moh) ned til Fluberg kirke (192 moh) anbefales , 9,9 km. Stien går i vekslende landskap med mange flotte utsiktspunkt bl.a. mot Randsfjorden. Du vandrer hovedsakelig gjennom blåbærgranskog, men med innslag av høgstaudeenger, myrer, kalkrike blåveisbakker og frodige løvskoger. Infoskilt med kart langs ruta. For mer info om turen og aktiviteter langs stien følg oss på facebooksida  « Den gamle Ridevegen i Søndre Land» .