Bakgrunn, utdanning og erfaring.

Utdanning:
-Eksamen artium, naturfaglinja.

-Toårig studium i natur- og miljøvern, valgretning naturinventering,Telemark Distrikthøgskole.
-Sosionomeksamen fra Diakonhjemmets sosialskole.
-Diakonutdanning ved Diakonhjemmets teologiske og administrative høgskole.
-VK1 Blomsterdekoratør ved Skjetlein videregående skole.
-VK2 Blomsterdekoratør ved Skjetlein vgs, deltidsstudie

Kurs:
Innføringskurs for støttekontakter, Etterutdanning i barnevern, 12 timers grunnkurs i IT på Daldata, fortellerkurs/bibelfortellerkurs, pilgrimsvandringslederkurs på pilegrimssentert på Hamar. Har ellers tatt noen kurs på hobbybasis i veving, toving og halmarbeid mm.

Yrkeserfaring:
-Praktikant ved Finnerud Gård( behandlingssted for rusmisbrukere),
-Miljøarbeider ved Kirkens feltarbeid i Bærum ( ekstravakter i studietiden),
-Miljøarbeider ved Stiftelsen Mørk Gård (behandlingssted for rusmisbrukere),
-Kristendomslærer ved Val Landbruksskole, Nærøy. 20% stilling,
-Sosialkurator/sosialleder ved Vikna sosialkontor. (Oppgaver innen barnevern og sosial omsorg. Støttekontakt.)
-Lærer i omsorgsfag ved Ytre Namdal videregående skole ( 30% stilling),
-Hjemmeværende husmor,
-Dagmamma, 
-Landbruksavløser og sterhjelp. 
-Hospitant i Tynset Blomsterforretning, 70% stilling.
-Butikkmedarbeider i Tynset Bokhandel. 
-Frilandsjournalist i Arbeidets Rett.
-Tilsynsfører i fosterhjem.

-Diakon på Tynset, ansatt av Tynset Kirkelige Fellesråd ( 2011-2013).
-Diakon i Etnedal, 60 % stilling under Etnedal Kyrkjelege Fellesråd.( 2013-2015.)
-Kulturkonsulent ved kulturkontoret Søndre Land kommune (deltidsstilling). 

I mitt arbeid har jeg møtt mange slags mennesker og forskjellige typer arbeidsmiljø. Jeg har også erfart en del av livets motbakker og har selv måttet ta imot hjelp en periode i livet mitt. Jeg vet at det er lite som skiller mellom å kunne være en ressurs i samfunnet og det å bli satt på sidelinja i systemet. Jeg er opptatt av å få de jeg møter til å se sine ressurser og ta dem i bruk. Det er viktig for alle å føle seg "oppreist" inni seg ved å oppleve menneskeverd og bli sett.

Jeg ønsker å være et medmenneske og en medvandrer et stykke på veien. Noen trenger hjelp et langt stykke og andre et kort, men målet er at du etterhvert  skal kunne gå videre ved egen hjelp.